понеделник, 22 ноември 2010 г.

Спорове и причини за тях в английския език

Най-дискутираните въпроси, са повлияни от следните обстоятелства:

Отсъствие на централна власт

За разлика от някои езици, като френския, при английския език няма определено правителствено учебно заведение. Поради тази причина някои хора, много често немогат да преценят кое е най-доброто обучение и се доверяват на различни източници. Други твърдят, че факта че няма единен авторитет за езика, кара обикновените хора сами да определят правилността на употреба на езика. Ето защо, една дума или израз, употребени достатъчно много, правят конструкцията правилна.

Традиции

По-старите и доказани езикови конструкции или тези, вече възприети като такива се смятат за основни, важни и най-правилни.

Образование

За разлика от традиционните изрази, много нови конструкции и обновления в езика, поизлизат от ниско образовани хора, или хора които употребяват езика по техен си, неправилен начин. Тези изрази се отхвърлят от някои, като грешни и неправилни, а други ги приемат и употребяват свободно.

Автори

Използвани от доказани автори, някои конструкции могат да се окажат модерни и актуални. Например Ърнест Хемингуей, е известен с това, че започва изреченията си с “И”. Въпреки че това не е правилна употреба, този негов стил е нестандартен и това го прави привлекателен за хората и неприемлив за тези, които се придържат към каноничния стил.

Етимология

В някои случаи, включването на синтаксиса на определена дума, етимологията на думата, може да подкрепя една конструкция вместо друга. Например някои използват израза “under the circumstances”, имайки впредвид латинския корен на думата circumstancе като значение за кръг, затворен около нещо.

Логика и съдържание

Много често специалистите твърдят, че определена употреба на думата е по-логична от друга, или че е по-правилно да се използва в друг контекст с друго съдържание.

Яснота

От времето, когато главното приложение на езика е комуникацията, хората които намират определена конструкция за по-ясна от друга, я използват като правилна.

Яснота и съдържание

Някои хора твърдят, че определена конструкция може да доведе до много неясноти и двусмилия, и дори при определени обстоятелства е най-добре да се избягва изобщо.

Различия между стила и правилника

Определени стилове и правила на речта много често се заклеймяват от обществото. Например неизвестните, но технически правилни изрази се възприемат като прекалени или претенциозни от някои, а други смятат тяхното избягване за вид пренебрежение към езика.

Говорителите и писателите, много често не смятат за необходимо да оправдават и обясняват позициите си за определена употреба на езика, като взимат това, което им харесва без да обръщат внимание дали е правилно или не. Тази позиция често се усложнява допълнително от съображенията и вярванията на потребителя за това, кое е по-правилно да се използва, лингвистичните особености, както и впечатленията за това дали определен израз е по-нов отколкото всъщност е.

Предписания и описания

Основни теми: Лингвистични предписания и описания

Хората, защитаващи тезата за предписанията и от другата тези за описанията много често имат сблъсъци по между си. Първите предписват и обясняват как трябва да се говори английския език, а вторите описват как се говори. В единия случай се поддържа тезата, че всяка конструкция, от езика който се говори в момента може да е неправилна. В другя случай, защитниците на описанията твърдят, че всяко изречение, използвано в английската реч или писмо е част от английският език и следователно е правилна. В практиката хората стоят по средата между тези две крайни твърдения. Езикът се променя с времето и ако някой израз се използа масово и е общоприет, конструкцията се приема като правилна и универсална. Но ако тази конструкция нарушава общоприетите вече правила и норми, тя е неправилна.

Различни форми в английския език

Един от усложняващите фактори е че в английския език има много и различни форми на употреба. Това което е вярно граматически в една от формите, може да се окаже напълно грешно граматически в друга.

Английски език по света

Английският език се говори по цял свят, и докато стандартната английска граматика, която се преподава в училищата по света варира съвсем малко или изобщо не варира, в реалната употреба на езика в англоговорящите страни, английският в една страна може да е съвсем различен от този в друга. Например, освен разликите в акцента, правописа и речниковия запас, има още много различни варианта на говорната граматика, която е различна за американския, британския и други английски диалекти, които се използват всекидневно. Обикновения човек приема всички национални диалекти, като “правилни”, но има само един, който смята за наистина правилен и това е този, на който се е обучавал.

Понякога споровете могат да станат по-сериозни, като например в Индия, където има големи спорове за това кой английски да се приеме и използва: американския, британския или индийския английски.

Регионални диалекти

За разлика от силната им толерантност към другите диалекти на английския, англоговорящите много често се отнасят с пренебрежение към определени регионални или етнически диалекти, като например южноамериканския английски, където се използват думи като y'all, употребата на "yous", като второ лице множествено число, и нестандартните форми на "to be", като например: "The old dock bes under water most of the year" (Newfoundland English) или”That dock be under water every other week".

Това пренебрежение може да се дължи не само на граматиката, но и на регионалните акценти и речниковия запас.

Споровете свързани с регионалните диалекти трябва да се концентрират главно върху въпросите, които изграждат стандартния английски език. Например, при условие че има толкова много разновидности на английския език, които се приемат от стандартния английски, не е съвсем ясно защо тези определени за региона диалекти, които може да са много близки до техния стандартен език, не са.

Регистър

Различните конструкции са пиемливи за различни регистри от английския. Например определена конструкция може да се сметне за прекалено формална или неформална в дадена ситуация.

Англоговорящите не правят разлика между “правилния” английски и английския, който се използва във формалните регистри. Пример за това е, че определена конструкция може да се сметне за неправилна във формалното писане, но да е приемлива в обикновения текст и всекидневната реч. Лингвистите често описват една конструкция като правилна в определен регистър, но неправилна в друг. Англоговорящите имат склонност да приемат “правилния английски” като единична величина, дори и да определят неформалните регистри, като позволени отклонения от правилната употреба на езика, или определяйки формалните регистри, като внушителна синтактическа принудителна разширеност отвъд чистата и точна правота на използване на езика.

Вижте още

 • Барбаризъм (граматика)
 • Английска граматика
 • Хиперкорекция
 • Списък с диалектите в английския език
 • Списък с английските думи с оспорвана употреба
 • Лингвистични предписания
 • Граматическа грешка
 • Стандартен английски

вторник, 22 декември 2009 г.

Мнение за Кабината

Здравейте, казвам се Николай Николов от София.

Винаги съм имал проблеми с изучаването на чужди езици. На четиридесет и една години съм и през целия ми ученически живот ми се е налагало да уча някакъв чужд език. Като всеки младеж, обаче не ми се учеше и ми се струваше ненужна загуба на време. Постоянно пренебрегвах учението, докато не завърших училище и не ми се наложи да си търся работа. Тогава разбрах какво съм изпуснал.

От всякъде имаше изисквания за добро образование и владеене на поне един чужд език. Аз имах образованието, но езикът винаги ми беше пречка в намирането на по-добра и ако щете платена работа.

Започнах да се лутам в обявите за частни уроци и курсове. Неприятното беше, че нямах нужното време и пари. Много евтините уроци, не ми даваха необходимите знания. Учителите не обръщаха достатъчно внимание, а това никак не ми помагаше да науча нещо.

Така веднъж, докато се рових из Интернет в търсене на подходящия курс, попаднах на сайта на www.kabinata.bg. Поразгледах го и останах доста приятно впечатлен от начина, по който е изложена цялата информация за самото обучение. Погледнах и цената, тя също ми се стори прилична. Доста време се колебах, и не бях сигурен, дали ще се справя със самото посещаване на часовете. Факта, че трябва да влизам в интернет и да ползвам компютъра за връзката ми с преподавателя малко ме плашеше. Но в сайта пишеше всичко много ясно и точно. Самата система е опростена максимално и не ми представляваше никаква трудност в началото, а сега с времето дори ми е забавно да контактувам с хората по този начин.

Друго мое притеснение беше, че трябва да започна да уча английски (това е езикът, на който реших да се запиша) от самото начало и че нищо незнам. Притеснявах се дали няма да изглеждам смешно в очите на другите ученици.

Но това, което се случи много ме зарадва. Записвайки се на курса, можех да избера на кое ниво да се запиша. Аз естествено избрах най-ниското и с радост установих, че всички в групата ни правеха първите си стъпки в обучението. Още с първия ми урок бях много приятно изненадан от преподавателите, а също и от обучаващите се. Беше много забавно и приятно да споделяме проблемите и трудностите си в изучаването на езика. Хубавото е, че можем да контактуваме по между си, дори и учителя да не е на линия. Обменяме знания и опит и много си помагаме.

Също имаме възможноста да правим домашни работи и тестове, и да ги пращаме на преподавателя да ги провери. Това също много ми помага, защото не се налага да отделям определени часове от деня си за обучение, а мога да си пиша когато ми е удобно и да разчитам, че ще бъда коригиран правилно и ще получа необходимите съвети.

Времето за провеждане на уроците е съобразено с това, че повечето обучавани са работещи хора и нямат голяма възможност да се съобразяват с часовете. Затова са подбрани най-подходящите часове през деня и дни от седмицата, които биха били удобни за един обикновен работещ човек.

Като заключение бих искал да кажа, че този начин на обучение наистина се оказа най-добрия вариант, на който се надявах. Като възрастен, работещ човек оценявам и факта, че парите, които се плащат за обучение, напълно покриват знанията, които получава човек, дори и повече, защото по време на курса получаваме много ценна информация не само за езика, като граматика, но и за културата на англоговорящите народи.

Остава ми още малко до завършването на първото ми ниво, и със сигурност веднага ще се запиша на следващото. С гордост насочвам мои познати и приятели към този курс, които също като мен, не са обърнали необходимото внимание на езиците когато е трябвало. J

петък, 6 ноември 2009 г.

Как да изкарваме високи оценки на теста TOEFL?

Това е въпрос, чиито отговор търсят много кандитати за теста всяка година. Сега и вие сте един от тези кандидати. Поздравления! Избрали сте най широко използвания тест по английски език за академични цели. Вашият TOEFL резултат ще е добър индикатор за вашите лингвистични и езикови умения, както и за възможностите и хъса ви да си поставяте цели и да ги постигате.

Хубавата оценка на теста TOEFL ще повиши самочувствието ви, приятелите и колеги ще ви се възхищават, а и професионалните ви възможности ще се увеличат. По последни изследвания ясно се вижда, че професионалното развитие на хората, независимо в коя сфера работят, зависи от степента на владеене на английския език. Ето защо вашия уневирситет, работодател, организация или друг ваш потенциален партньор изискват от вас да издържите TOEFL за да оцените вашите езикови и комуникативни умения.

И така, как да се подготвите за теста? Нека да проучим по-добре този въпрос и да открием отговорите му заедно. Първо трябва да подчертаем това, че висока оценка на TOEFL не се изкарва лесно, трябва да си я заслужите. Още нещо, което е много важно е че за подготовката си за изпита, трябва да се наблегне на самия език в по-широк аспект, а не само да се учи за изпита, като такъв. Наблегнете върху овладяването на езика, защото това ще бъде един голям плюс, от който ще печелите цял живот. Ако вашите комуникативни умения по езика са на високо ниво, ще можете по всяко време да държите тест по английски и да се справите отлично. В интерес на истината, всеки път когато използвате уменията си по английски (докато слушате аудио запис, четете вестник, пишете e-mail, или разговаряте с някой на английски) държите един мини тест по езика. Преди да се подложите на TOEFL или който и да било друг тест по английски трябва да сте убедени, че сте способни да научите езика и че знаете как да го използвате ефективно. Има много начини, които ще ви помогнат да оцените възможностите си и да се поучите от грешките си. Изучаването на езика е като да се практикува спорт: колкото повече се упражнявате, толкова по-голяма е възможноста ви да заемете челно място в различни конкурси и надпревари. Преди да не впуснем в детайли за индивидуалната ви подготовка за TOEFL, трябва да да затвърдим някои фундаментални елементи и основни факти, които са от съществено значение за личния ви успех.

Нека да бъдем честни – повечето хора не обичат изпитите и тестовете. Сигурно си спомняте начина по който сте се чувствали, когато учителя ви по английски съобщава за следващ тест и за гадното чувство че трябва да натъпчете главата си с огромната инфармация, която до голяма степен ще ви бъде безполезна в бъдеще. Слабите оценки по английски в училище дават отражение върху вашето самочувствие и самоувереност. Мислили сте си, че английският език е много сложен и ниските ви оценки на тестовете в училище ви навеждат на мисълта че вие най-вероятно нямате талант за изучаване на езици. Сега искате да учите медицина, право, архитектура, компютърно инженерство или някой друг предмет в университет, който се намира в страна където се говори английски език. Родителите ви ви подкрепят финансово, но и искат от вас да изпълнявате вашите задължения, част от които е да се подготвите добре за теста TOEFL. Ако се отнесете сериозно към тази задача, неминуемо ще спечелите във всеки аспект. Ето един важен съвет: без значение какви оценки сте имали по английски език в училище, имате реалната възможност да овладеете езика отлично. Сами ще видите, че тези оценки не са били много обективни и всичко е възможно при наличие на желание и труд.

Ако пък сте били отличник в училище по английски, и сега ви дадат да решите един от тестовете TOEFL може да не се справите толкова добре колкото си мислите. От друга страна, оценките ви от училище може да са били по-посредствени, но с по-сериозна, и интензивна подготовка ще можете да се справите отлично на теста TOEFL. Забравете фразата, че “трябва талант за да научиш някой език”. Говорите ли добре майчиния си език? Ако отговора ви е да, тогава вече знаете един от основните принципи в овладяване на езика. Всичко, което трябва да направите е да ги приложите на практика и да бъдете по-целеустремени. Какво означава това в контекста на теста TOEFL?

Както знаете, TOEFL ви дава оценка и възможност да затвърдите възможностите си по английски език в академична обстановка. Ето още един важен факт, който трябва да вземете под внимание, при подготовката си за теста: няма такова нещо като “TOEFL речник”. Докато търсите в Интернет различни материали за подготовка, ще попаднете на стотици уеб сайтове, които ви уверяват, че ще ви научат на “основните TOEFL думи” или “TOEFL фрази” и т. н.

Когато се доверявате на подобни продукти бъдете много внимателни, защото може да ви подведат че можете да научите “TOEFL думите” наизуст. Това е безсмислица. Както преди малко казахме “TOEFL думи” не съществуват. Помните ли каква е основната цел на теста? Именно, че той ви дава възможност да оцените и затвърдите възможностите си за ползване на английския език в академична среда. Той не оценява възможноста ви да запомните определени думи. Ако разберете и възприемете ведъж завинаги тази теза, ще ви е много по-лесно да се справите отлично на същинския TOEFL тест. Ако сте съгласни с това, ще ви напомням отново и отново през целия ни курс заедно, че идеята на TOEFL е съвсем различна от тази за други тестове, които ви се е налагало да държите досега, като например теста за шофьорска книжка. Езиковите тестове дават възможност за неограничен брой възможни въпроси и не е много разумно да се учат определени изречения наизуст. Вместо това, ние ще анализираме заедно на кои елементи от теста да се фокусирате и как да овладеете подходящия речников запас от думи и информация по най-ефективния начин.

Да обърнем внимание на сферите, които покрива TOEFL теста. Както знаете TOEFL е тест, който е вид входящ тест за хора, които искат да учат в англоговоряща страна. Дава възможност на преминалите го, да могат да се изявяват в академичните среди и да работят по учебната програма, да си водят бележки и да изразяват мнение и идеи. Тъй като теста не е предвиден за точно определен предмет или специалност, трябва да се овладее основния запас от думи в много ситуации. Следващата информация представлява един бърз преглед на темите, включващи кратко пояснение. Когато четете някой текст, не трябва да превеждате всяка дума с речник в ръка. Вместо това се фокусирайте върху думите, които вече знаете и по този начин ще ви е много по-лесно да разгадаете значението на тези, които са нови за вас. Ако ви се стори трудно да разберете основната тема на текста и новите думи са прекалено много, тогава използвайте английско-английски речник за да откриете значението на основните думи. Когато прочетете научните определения, ще изпробваме някои техники, които ще ви помогнат да научите, усвоите и запомните новите думи. След товя можете спокойно да прилагате тези методи в подготовката ви за TOEFL.

Първото нещо, което трябва да направите за достигане на академично ниво на английски език, е да дадете определение на термина “наука”. Когато търсите определение за тази дума в различни речници ще намерите много определения, но това е от онлайн речника на Кеймбридж:

 1. знание, придобито от систематично изучаване на структурата и поведението на физическия свят, най-вече чрез наблюдения, измервания, експериментиране и развитие на теории, които описват следните резултати:
  • приложна наука
  • последни разработки в сферата на науката и техниката
  • /Пътуването в космоса е едно от чудесата на модерната наука/
 2. определен предмет, който се изучава посредством научни методи:
  • Физични науки
  • Икономиката не е точна наука
  • Напредък в медицината
 3. изучаването на науката:
  • наука диплома/ преподавател
  • наука курс/ урок

Според Наполеон Хил “науката е изкуството да се класифицират обстоятелствата в категории”. Тогава в какви категории да класифицираме тези обстоятелства? Ето една сбита структура на някои науки, които може да се изучават в един модерен университет:

Категория 1:

Математика и природни науки

Категория 2:

Приложно изкуство и наука

Категория 3:

Социални науки и философия

Както виждате има четири основни категории, в които може да се подредят различните науки. Коя от тях е вашата любима? Може би трябва да ги погледнем по-внимателно за да разберем точно кои науки в кои категории спадат? Ето една по-детайлна картина: /базирана на Wikipedia/

Категория 1 – математика и природни наук:

 • Астрономия
 • Биология
 • Химия
 • Компютърни науки
 • Географски науки
 • Екология
 • Здравни науки
 • Математика
 • Физика
 • Статистика

Категория 2 – приложни изкуства и науки:

 • Земеделие
 • Архитектура
 • Бизнес
 • Комуникации
 • Образование
 • Инженерство
 • Семейни и потребителски науки
 • Правителство
 • Право
 • Библиотекарство и информационни науки
 • Медицина
 • Политика
 • Публични изяви
 • Софтуерно инженерство
 • Технология
 • Транспорт

Категория 3 – социални науки и философия:

 • Антропология
 • Археология
 • Икономика
 • География
 • История
 • История на науката и техниката
 • Езици
 • Лингвистика
 • Митология
 • Философия
 • Политически наукич
 • Психология
 • Социология

Е, какво мислите сега? Колко от предметите са ви познати? Любимият ви предмет в списъка ли е? Ако искате да се подготвите добре за TOEFL, ще е хубаво да проявите интерес по някоя от темите, която ви се струва най-близка до вас и най-интересна. Също така, докато се подготвяте за теста TOEFL можете да убиете с един куршум два заека: да затвърдите и подобрите уменията си по английски език и в същото време да получите полезна информация и знания по бъдещата си специалност в университета. По тази причина ще минем още веднъж по изброените теми – този път вие ще прочетете дефинициите, които споменахме по-рано. Опитайте се и да ги запомните като нови думи, защото това е една много хубава практическа TOEFL задача. Прочетете ги бавно, като поемате информацията малко по малко, не се опитвайте да запомните всичко наведнъж. Всъщност много често може да използвате тези обяснения и дори да ги ползвате като речник от време на време, когато четете някакъв академичен текст или статия.

учебници за TOEFL > >

 

Английски Език | Бизнес Английски | Испански Език | Немски Език | Френски Език | Италиански Език | Португалски Език